iosimcard@gmail.com | 093 807 5130

sim-card-chau-au-01-1
sim-card-chau-au-2-1
sim-card-chau-au-3-1
sim-card-chau-au-4-1

SẢN PHẨM YÊU THÍCH

SIM Internet 1GB

Bán ngang giá như mua tại châu Âu, Thủ tục mua đơn giản, không cần trình passport, đăng ký như tại châu Âu, Hỗ trợ cài đặt ngay tại VN, Hotline hỗ trợ bằng tiếng Việt
Đặt hàng
40 EURO

SIM Call 35

Bán ngang giá như mua tại châu Âu, Thủ tục mua đơn giản, không cần trình passport, đăng ký như tại châu Âu, Hỗ trợ cài đặt ngay tại VN, Hotline hỗ trợ bằng tiếng Việt
Đặt hàng
35 EURO

Thẻ Cào

Bán ngang giá như mua tại châu Âu, Thủ tục mua đơn giản, không cần trình passport, đăng ký như tại châu Âu, Hỗ trợ cài đặt ngay tại VN, Hotline hỗ trợ bằng tiếng Việt
Đặt hàng
10 EURO

Hotspot wifi

Bán ngang giá như mua tại châu Âu, Thủ tục mua đơn giản, không cần trình passport, đăng ký như tại châu Âu, Hỗ trợ cài đặt ngay tại VN, Hotline hỗ trợ bằng tiếng Việt
Đặt hàng
LIÊN HỆ

SIM CALL 25

Bán ngang giá như mua tại châu Âu, Thủ tục mua đơn giản, không cần trình passport, đăng ký như tại châu Âu, Hỗ trợ cài đặt ngay tại VN, Hotline hỗ trợ bằng tiếng Việt
Đặt hàng
25 EURO